Haridusministeerium ja riiklik lepitaja on varem ERR-ile öelnud, et nende hinnangul ei ole lasteaiaõpetajate osalemine streigis seadusega kooskõlas. Nad lisasid, et streikida tohiksid vaid üldhariduskoolide õpetajad, sest senine palgavaidlus puudutab otseselt just neid haridustöötajaid.

EHL pole oma seisukohta sel teemal muutnud – nende sõnul laieneb streikimise õigus kõigile haridustöötajatele.