Läti Delfi vahendab, et Roze sõnul on umbes 15 000 Venemaa kodanikku taotlenud alalist elamisluba ja ligi 3000 ajutist elamisluba.

Roze ütles, et umbes 2200 inimest ei ole teinud vajalikke toiminguid Lätis viibimise jätkamiseks. See ei ole aga veel lõplik arv, sest inimesed jätkavad dokumentide esitamist ning kodakondsus- ja migratsiooniamet on palunud piirivalvel kontrollida, kas osa neist inimestest ei ole juba lahkunud. Informatsioon selle kohta võib saabuda selle nädala lõpuks.

„Väljasaatmisele kuulub üle tuhande inimese. Me näeme, et on palju neid, kes on hiljaks jäänud, kes püüavad veel selgusele jõuda, esitada dokumendid ajutise elamisloa saamiseks, aga kahjuks peame me neile ütlema, et nad peavad lahkuma, sest nende kohta ei kehti ükski seaduse punkt,“ ütles Roze.