„Lähtetoetuse loomine aitab motiveerida muudel elualadel töötanud ja tervishoiust eemal olnud õdesid tervishoidu naasma ning valima endale erialast töökohta väljaspoole suuremaid keskusi. See on esimene samm piirkondliku õdede puuduse leevendamiseks,“ ütles terviseminister Sikkut.

Tervise Arengu Instituudi andmete põhjal oli aastatel 2019-2022 peale Harju- ja Tartumaa õdede puudus kõige suurem Ida-Virumaal, Pärnumaal ja Lääne-Virumaal. „Värskes määruses lisasime Ida-Virumaale lisaks kaks piirkonda, kuhu tööle asuvatele õdedele on kavas lähtetoetust maksta,“ ütles minister. „Õdede tervishoidu tagasitoomine on õppekohtade arvu suurendamise kõrval täiendav võimalus tervishoiu jaoks nii vajalikke õdesid juurde saada. Loodame edaspidi laiendada toetuse maksmist ka teistesse piirkondadesse tööle asuvatele õdedele.“

Tervishoiukorralduse infosüsteemis on 2023. aasta juuni lõpu seisuga registreeritud enam kui 15 000 õde, kellest Tervise Arengu Instituudi andmeil töötas 2022. aastal tervishoiusüsteemis ligi 9000 õde. Lähtetoetust on plaanis hakata maksta õdedele, kes on saanud väljaõppe ja tervishoiutöötajana registreeritud, kuid pole tervishoius vähemalt viis viimast aastat töötanud. Lähtetoetuse taotlemise tingimuseks on, et õde asub tööle haiglavõrgu haiglasse või üldarstiabi teenuse osutaja juurde kolmes nimetatud piirkonnas. Õdede lähtetoetuse suurus on sarnaselt eriarstidele 30 000 eurot.

Värske määrusega muudetakse paindlikumaks ka apteekrite lähtetoetuse tingimusi. Tingimustes kaotatakse nõue, et tegemist peab olema piirkonnas esimese apteekriga. Samuti on edaspidi võimalik toetust taotleda ka apteekritel, kellel on eriala omandamisest möödunud rohkem kui viis aastat. Apteekrite lähtetoetuse suurus on 15 000 eurot, juhul kui apteeker asub tööle vähemalt 3 aastaks ning 25 000 eurot, juhul kui apteeker asub piirkonda tööle vähemalt 5 aastaks.

Arstide, õdede ja apteekrite lähtetoetuste taotluste taotlemine ja väljamaksmine antakse 1. jaanuarist sotsiaalministeeriumilt üle terviseametile.

Lähtetoetus on ühekordne toetus, mille eesmärk on motiveerida spetsialiste asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu töötajate leidmine on keeruline. Alates 2012. aastast on lähtetoetuse abil suunatud tõmbekeskustest eemale tööle 94 arsti.