Muu hulgas kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab selle nimel, et inimeste elektrivarustus esimesel võimalusel taastada.

„Talv algas sel aastal raske ja märja lumega, mis ladestus puudel, oksadel ja liinidel. Sellele järgnesid miinuskraadid ning lumesajud on vahelduvalt kestnud juba üle kahe nädala, tuues kaasa viimase saja aasta lumerekordi. Kui esialgu kukkusid liinidele nõrgemad puud ja oksad, siis lumesadude jätkumisel kukuvad nüüd liinidele juba suured puud ka rohkem kui 10 meetri kauguselt, murravad maste, lõhuvad traaverseid ja rebivad puruks juhtmed. Nii on tekkinud olukord, kui brigaadid lahendavad järjest rikkeid liinidel, aga uued ja veel suuremad puud murduvad ning tekitavad taas katkestusi,“ selgitab Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

„Täna on rikkeid lahendamas üle 200 inimese kahes vahetuses, et jätkuvalt lahendada raskest lumest tekitatud rikkeid. Harju-, Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaal saame tänase päeva jooksul täna tekkinud keskpinge rikked lahendatud, Pärnu- ja Raplamaal homse päeva jooksul ning Valga-, Viljandi- ja osa Võrumaa keskpinge rikete lahendamisega võib minna kuni neljapäevani. Teeme koos partneritega kõik mis võimalik, et rikked võimalikult kiiresti lahendatud saaksid,“ kinnitas Härm.

Eesti pindalast on 61% kaetud metsaga ja osa väga tiheda metsaga ning kogu Elektrilevi võrgust paikneb u 20 000 km liine metsaaladel, kus neid mõjutavad ilm ja loodus, millega peab arvestama. Järgmiste päevade sula muudab puudel oleva lume veelgi raskemaks ja see võib põhjustada uusi rikkeid.

NB! Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teatada rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.