Eesti haridusreform mõjutas ka sõja tõttu Eestisse saabunud Ukraina õpetajaid. Nende kinnitusel valisid nad Eesti sihtkohaks just keeleprintsiibist lähtudes, kuna siin oli sel ajal palju venekeelseid koole ja võimalik oma erialal edasi töötada. Paljudel külalisõpetajatel ja -õppejõududel on õnnestunud Eesti haridussüsteemis töötada terve aasta, ent 2023. aasta sügisel jäid nad töötuks ja sõltuvaks sotsiaaltoetustest.

Olena jõudis eestisse mullu aprilli lõpus. Ukrainas lõpetas ta ülikooli cum laude, omandas magistrikraadi ja tegi neli aastat erialast tööd erinevates Ukraina koolides. „Mul on isegi väike töökogemus lasteaiast,“ märkis Olena. Eestisse saabudes hakkas naine kohe erialast tööd otsima. „Esialgu sõprade kaudu, kes juba varem siin olid,“ seletas ta. „Minu otsingutele vastas tavaline munitsipaalkool, mis võttis mu kohe erialaõpetajaks.“ Töö Tallinnas kestis aasta ja ukrainlane määrati ka klassijuhatajaks.