Slava Ukraini tegevjuhi Anu Viltropi hinnangul on tänane uudis Slava Ukrainile märgiline. „Meil on hea meel, et oleme jõudnud oma tööprotsesside korrastamisega sinnamaani, et oleme väärt liituma annetuse hea tava ning annetajate kogumise võrgustikuga ning saame oma tööga edasi liikuda,“ sõnas ta.

2023. aasta varakevadel lahvatas Eestis ja Ukrainas skandaal, mis puudutas kahe partneri rahakasutust Ukrainas. Nende asjaolude väljaselgitamiseks käib Eestis ja Ukrainas kriminaaluurimine.

Käesoleva aasta juulist on Slava Ukrainis toimunud mitmed olulised muudatused. Tööle on asunud uus meeskond uue juhiga, korrastatud on tööprotsesse, et viia oma tegevused kooskõlla vabaühenduse eetikakoodeksiga. Selgelt on kokku lepitud üldkogu, nõukogu ning juhatuse rollid, et vastutuspiirid oleksid selged, võimude lahusus ning finantsvahendite kontroll tagatud. Oma tegevustes sõltub Slava Ukraini täielikult annetustest, kuni 10% annetustest kulub organisatsiooni üldkuludeks (töötajate palgad, laopinna rent ja muud kulud).

„Slava Ukraini on juulist alates teinud tööd selle nimel, et annetuste kogumine ja aruandlus oleks läbipaistev ja annetajal oleks võimalik tutvuda tema annetuse kasutamisega. Tänaseks on organisatsioonil uus meeskond, uued tööpõhimõtted ja nad on täitnud kõik kriteeriumid, et liituda annetuste kogumise hea tava võrgustikuga,“ sõnas annetuste kogujate võrgustiku eestvedaja Heleene Lippmaa.

MTÜ Slava Ukraini jätkab oma tegevust ning kogub hetkel annetusi täiendavalt 20 guerilla-kiirabi ja 10 ATV ostmiseks, et toetada Ukraina sõjaväe rindemeedikute võimekust päästa Ukraina sõdurite elusid.