Kingo sõnul tõendab tema süüdistajate poliitilist agendat see, et poliitikult ei nõutud vääriti kasutatud raha tagasi. „Riigikogu liikmetele kehtib enesekorraldusõigus, mis tähendab, et iga liige otsustab ise, millised tema kulud ja tegevused on tööga seotud,“ kordas Kingo oma juba varem esitatud põhjendusi. „Kui on ilmnenud, et kulud ikka ei vasta töö sisule, maksab riigikogu liige lihtsalt raha tagasi. Kert Kingot koheldakse teistest erinevalt ehk siis ebavõrdsetel alustel. Minu käest ei ole raha tagasi küsitud ja see on väga kõnekas.“

Kingo näeb süüdistuses EKRE-vastast viha. „Tõenäoliselt sellega seoses, et ma olen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige, minu maailmavaade on konservatiivne võrreldes võimuerakondade liberaalse maailmavaatega ja siis toimub ebavõrdne kohtlemine,“ rääkis ta.

Kingo sõnul ei tõstatanud riigikogu kantselei dokumentide võltsimise teemat. „Kui oleks selline teema ilmnenud, siis me oleksime sinna sisse vaadanud ja arutanud seda, nagu kõigi puhul on käinud,“ kinnitas ta. „Mina saan endiselt öelda, et mina ei ole midagi valesti teinud, ja seda tunnistab ka osaliselt see, et minu käest ei ole seda raha tagasi küsitud.“

Kingo märkis, et prokuratuur on tema hinnangul viimasel ajal palju poliitiliselt kallutatud tühimenetlusi alustanud. „See ongi prokuratuuri käekiri, tühimenetlused, ja miljoneid maksumaksja raha raisatakse selle peale olukorras, kus tõstetakse maksukoormust,“ teatas ta. Kingo tõi näiteks Eveli Vavrenjuki ja Kajar Lemberi kaasuse, mõlemad mõisteti kohtu poolt õigeks. „Ja Porto Franco kaasus, millega kukutati valitsus – Tederi ja Korbi suhtes on kohus jõudnud seisukohale, et nad ei ole seadust rikkunud,“ lisas ta.

„Kui me vaatame sellest vaatevinklist, et kolmekümne aasta jooksul on kõikidele enne mind kehtinud samad reeglid ja Kert Kingole kehtivad järsku erireeglid, siis kuidas me ka ei püüaks, ei saa me seda asja teistmoodi vaadata,“ kordas Kingo veel, miks näeb ta toimuvat poliitilise rünnakuna.

Kingot võib oodata mitmeaastane vanglakaristus

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas riigikogu liikmele Kert Kingole süüdistuse kelmuses, dokumentide võltsimisele kihutamises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Vandeadvokaat Martin Traati süüdistab prokuratuur kelmusele kaasaaitamises ja dokumentide võltsimises.

Süüdistuse järgi esitas Kert Kingo riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused, mida tegelikult advokaadibüroo Kingole seoses tema riigikogu liikme tööga ei osutanud.

Süüdistuse järgi kasutas Kingo võltsitud arveid selleks, et lasta riigikogul hüvitada riigikogu tööga mitteseotud inimeste õigusabikulusid. Arvete võltsimises süüdistatakse vandeadvokaat Martin Traati, kes lasi süüdistuse kohaselt enda büroos kirjutada Kert Kingo suuniste alusel arvetele tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Prokuratuuri hinnangul on kogutud tõendid küllaldased, et anda kohtule võimalus süüküsimuse kaalumiseks. Ametiisiku poolt toime pandud kelmuses süüditunnistamisel võib kohus karistada ühe- kuni viieaastase vangistusega.