Kõik kolm omavalitsust esitasid sügisel riigikohtusse taotluse tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks, et on jäetud andmata õigusaktid, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele pandud kohustuste täieliku rahastamise riigieelarvest.

Riigikohtu pressiesindaja Sandra Sommeri sõnul otsustas riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium kohtuasjad menetlusse võtta ja liitis taotlused üheks menetluseks. Menetlusosalised peavad oma arvamused esitama 5. detsembriks ja enne jõulupühi toimub selles asjas esimene nõupidamine, ütles Sommer. Ta lisas, et otsust sellel aastal ei tule.