Marina Kaljurand alustas Strasbourgis Euroopa Parlamendi plenaaristungi veerel toimunud saadet tõdemusega, et kui praegu ei oleks Ukrainas sõda, siis ei kõneldaks Ukraina kandidaadistaatusest ega liitumisläbirääkimistest. „Ukraina on oma inimeste verega, ohvritega saanud poliitilise otsuse olla kandidaatriik ja ma loodan, et alustatakse ka läbirääkimisi,“ ütles sotsiaaldemokraat, viidates detsembri keskel toimuvale Euroopa Ülemkogule.

Euroopa Komisjoni seisukohaga tutvunud Kaljurand ütles, et Ukrainat tuleb tunnustada palju eest, mida nad on teinud korruptsioonivastases võitluses, õigusriigi põhimõtete sätestamises, kohtusüsteemi muutmiseks. „Kui palju ootab ees? Oluline on hoida ukrainlaste ootused tasakaalus. See tee ei saa neil lihtne olema. Läbirääkimised tulevad pikad ja keerulised, sest ühest küljest Ukraina ei ole Eesti-sugune riik, vaid ikkagi 40 miljonit inimest, keda Euroopa Liit integreerima peab. Teiselt poolt on liikmesus alati poliitiline otsus ehk kõik 27 riiki peavad toetama. Mäletame, kui keeruline oli Ukrainal saada kandidaadistaatust. See võttis mitu kuud. Isegi, kui läbirääkimised lõppevad – ma ei julge öelda, mitme aasta pärast –, siis poliitiline otsus Ukraina Euroopa Liitu võtmiseks võib veel aega võtta,“ ütles Kaljurand.