2013. aasta sügisel lõppes Riia Zolitude rajoonis asuvas Maxima poes ehitustööde teine etapp, mille läbiviijaks oli ehitusfirma RE&RE. Mõned nädalad hiljem, 21. novembril varises poe katus kokku ja 54 inimest hukkus. Kriminaalasja uurimine võttis neli aastat ja kaks kuud, kohtuotsuse valmimiseks oli möödas ligi viis aastat. Selle aja jooksul toimus 198 istungit. Ohvrite arvuks tunnistati 267.

Ehituseksperdid leidsid, et tragöödia põhjuseks olid vead katuse konstruktsiooni kandevõimet puudutavates arvutustes. Prokuratuur esitas üheksale inimesele kriminaalsüüdistused ehituseeskirjade rikkumises, ametiisiku töökohustuste eiramises, hooletusega surma põhjustamises ja tööseaduste rikkumises. Süüdi mõisteti aga ainult üks inimene, ehitusinsener Ivars Sergets, kes mõisteti esimeses kohtuastmes kuueks aastaks vangi. Otsuse kaevasid edasi nii Sergets, osa ohvritest kui ka prokuratuur.