Avalikus pöördumises nõutakse lõppu Hiiumaa riigimetsa lagedaks raiumisele. Uuendusraie asemel soovitakse, et riigimetsa majandataks Hiiumaal üksnes püsimetsana, mille raieviisiks oleks valikraie. Ühtlasi soovitakse kõrge loodusväärtusega metsaalade kaitse alla võtmist.

Allakirjutanuteks on teiste seas Erkki-Sven Tüür, Tõnu Õnnepalu, Marek Tamm ja Jesper Parve.

Avaldame pöördumise kliimaminister Michalile ka täismahus:

„Lp kliimaminister Kristen Michal

Meie, Hiiumaa kohalikud elanikud, suvehiidlased või muul viisil Hiiumaaga tihedalt seotud inimesed, soovime, et Hiiumaa riigimetsa hallataks edaspidi keskkonnasõbralike majandamisvõtetega. See tähendab, et riigimetsas ei rakendataks enam metsade majandamisel uuendusraiet, vaid neid majandatakse üksnes püsimetsana, mis välistab metsaalade lagedaks raiumist. Raieviisiks oleks valikraie. Kõrge loodusväärtusega metsaalad tuleks aga võtta täiendavalt kaitse alla.

Soovime riigimetsa keskkonnasõbralikku majandamist järgmistel põhjustel:

Inimeste jaoks on Hiiumaa metsad oluliseks põhjuseks, miks saarel elada ja viibida – need on osa väärtuslikust elukeskkonnast ja Hiiumaa identiteedist. Juba praegu on metsade intensiivne majandamine ja langid kogu saare ilmet järsult muutnud. Kuna paljud Hiiumaa riigimetsad on nö raieküpsed, raiutakse need suure tõenäosusega lähiaastatel maha. Veelgi laialdasem raietegevus muudaks aga saare elukeskkonda väga pikaks ajaks, sest kuigi puid saab tagasi istutada, võtab uue metsa väljakujunemine mitu inimpõlve.

Hiiumaa turismipotentsiaal, eripära ja sellest tulenevad tulud sõltuvad siinsetest metsadest. Lageraied rikuvad Hiiumaa ilmet ja muudavad saare nii Eesti külastajatele kui ka välisturistidele vähem atraktiivseks. Samuti ei lähe lageraiutud maastikud kuidagi kokku UNESCO programmi kuuluva Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala ideega.

Hiiumaa metsad pakuvad kohalikele elanikele ja külalistele võimalust puhata, sportida, marjul ja seenel käia, jahti pidada ja muul viisil aega veeta ning selle abil ka tulu teenida.

Metsade keskkonnasõbralik haldamine tagab metsandussektoris töötavatele hiidlastele püsivamad ja pikaajalisemad töökohad ja sissetuleku, mis on praegustes ebastabiilsetes majandustingimustes väga oluline. Uuendusraietest loobumine võimaldaks kokku hoida kulusid, mis on seotud metsaveo teede rajamise ning kuivendamisega.

Hiiumaa vanad metsad on loodusekspertide hinnangul harukordsed ning siit on leitud mitmeid haruldasi ja ohustatud liike. Saare tingimustes on neil liikidel veelgi vähem võimalust ümberkolimiseks ning suure tõenäoliselt nad lihtsalt häviksid lageraiete tagajärjel.

Eeltoodud põhjustel ootame, et Kliimaministeerium astuks lähiajal omalt poolt vajalikud sammud Hiiumaa ja selle metsade heaks.“