„Leppisime kokku, et alustame haridusleppe sõlmimiseks tööd,“ sõnas Kallas Delfile. Ta ütles, et paika pandaks kolm olulist punkti: palgatoetuse kasv õpetajatele aastani 2027; koolivõrgu korrastamine ning karjääri- ja palgamudel laiemalt. Viimase puhul on siis väga oluline roll omavalitsustel.