Läänemetsa sõnul tuleb kohalikele omavalitsustele tagada piisavad õigused ja volitused oma territooriumil turvatunde tagamiseks. „Paljudes omavalitsustes tegutsevad korrakaitseametnikud juba täna. Probleemiks on aga see, et neil ametnikel pole piisavalt seaduslikke volitusi, et oma tööd teha. Õiguste ja volituste laiendamisega võimaldame kohalikel omavalitsuste korrakaitseametnikel turvalisuse tagamisse rohkem panustada. Praegune olukord, kus on ametnik, aga pole tööks vajalikke seaduslikke volitusi, on ebamõistlik,“ selgitas Läänemets.

Ministri sõnul on mitmeid näiteid, kus laiemad volitused võimaldavad kohalikel korrakaitseametnikel tõhusamalt tegutseda. „Näiteks talvel joobeseisundis õue magama jäänud inimene seab ju alajahtumisega enda elu ohtu, või avalikus ruumis alkoholi tarvitavad inimesed, kes niimoodi teiste und või turvatunnet häirivad. Samamoodi avaliku ruumi reostamine jäätmetega - kasvõi suitsukonide loopimine, mis ainult ei riiva silma vaid reostab keskkonda. Lisaks antakse KOV-le õigus piirata aastavahetusel, vabariigi aastapäeval ja võidupühal ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamist. See võimaldab KOV-idel piirata ilutulestikku teatud hoonete ja asutuste vahetus läheduses - näiteks hoolekande- ja meditsiiniasutused või kasvõi loomaaed, loomade varjupaigad,“ ütles Läänemets.

Läänemetsa sõnul ainult kaamerate või monitoorimisega turvatunnet ei tõsta, sest tihti peab olema võimalus ka reaalselt sekkuda. „Praegune olukord, kus kohalikud korrakaitseametnikud saavad ainult suuliste manitsustega korrale kutsuda ja peavad muul juhul ikkagi politsei kutsuma, on poolik lahendus,“ nentis Läänemets.

Lisavolituste andmisel seatakse korrakaitseametnike teenistusse võtmise ja tervisekontrolli osas täiendavad nõuded. Korrakaitseametnikuks nimetamise eelduseks on korrakaitseametniku õppe läbimine ning kutsetunnistuse omandamine.

Korrakaitseametnike ametisse nimetamine jääb omavalitsuste jaoks vabatahtlikuks. Samas näitavad siseministeeriumi tellimusel valminud siseturvalisuse avaliku avamuse uuringud, et viimastel aastatel leiab üha rohkem Eesti elanikke, et turvatunde tagamist mõjutab olulisel määral ka KOV-ide võimekus turvalisuse aspektist keskkonda kujundada.

Eelnõu saadetakse valitsusse detsembri keskel.