Kaks bussi antakse Žõtomõri oblastile, mis on Eesti ülesehitustegevuse fookuspiirkond ning kus on sel aastal valminud ka eestlaste ehitatud lasteaed ja sild. Kaks bussi liiguvad Harkivi oblasti kahele erinevale linnale. Bussid aitavad Ukrainas toime tulla transpordisüsteemi kahjustustega ja säilitada elanikkonna mobiilsus, seda eriti talve tulekul.

„Ukrainlased on näidanud üles vastupidavust ning vaprust Venemaa agressioonile vastu seismisel ning ka meie humanitaarabi eesmärk on neid selles toetada – eriti kuna ees seisab talv, mil Venemaa rünnakud Ukraina taristu vastu kasvavad. Meil ei tohi tekkida sõjaväsimust ning peame toetama ukrainlasi nii palju ja nii kaua kui neil on vaja,“ ütles välisminister Margus Tsahkna.

„Bussid aitavad toime tulla transpordisüsteemi kahjustustega ja tagada piirkondades normaalse elu jätkumise, seda eriti talve tulekul. Mul on väga hea meel, et meil on taas võimalus saata Ukrainasse väga praktilist abi,“ ütles ta.

2022. aastal saatis välisministeerium Ukrainasse kokku 44 liinibussi, mis tulid Eestis liinidelt maha ning mille annetas transpordiamet. Bussid remonditi välisministeeriumi vahenditest ning need läksid Žõtomõri, Harkivi ja Poltaava oblastitesse ning Butšasse.

Eesti on seni andnud Ukrainale humanitaarabi hinnanguliselt 25,3 miljoni euro ulatuses, millest 6,3 miljonit eurot on tulnud avalikult sektorilt. „Ülimalt suure panuse selles abis on andnud era- ja kolmas sektor – ka tänane annetus Žõtomõri ja Harkivi oblastitele on näide Eesti erasektori toetusest,“ ütles Tsahkna.