Valitsus teeb parlamendile ettepaneku arutada usaldusküsimusega seotud eelnõusid riigikogu täiskogu 21. ja 22. novembri istungil.

Teisipäeva, 21. novembri päevakorda palub valitsus kavandada:

1) sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE);

2) ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse (lähtetoetused) eelnõu (293 SE);

3) ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (294 SE).

Kolmapäeva, 22. novembri päevakorda palub valitsus kavandada:

1) maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE);

2) ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE);

3) maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

4) liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Kui valitsus seob tema poolt algatatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne eelnõu teist lugemist, võtab ta üle juhtivkomisjoni töö ja riigikogu esimees edastab valitsusele kõik eelnõule esitatud muudatusettepanekud. Seejärel koostab valitsus eelnõu uue teksti, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskirja.

Eelnõu arutamisel muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ning eelnõu läheb lõpphääletusele. Juhul kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, tingib see valitsus tagasiastumise.