„USA jätkab sõjalis-bioloogiliste programmide aktiivset realiseerimist, mis on suunatud antibiootikumidele, standardsetele vaktsiinidele ja traditsioonilise teraapia vahenditele resistentsete tehispatogeenide ja -mikroorganismide loomisele,“ lausus Patrušev Interfaxi vahendusel. „Washington on paigutanud Ukraina ja teiste Venemaaga piirnevate riikide territooriumile bioloogiliste laboratooriumide võrgustiku, milles toimuvad sõjalis-bioloogiline uurimistöö ja eksperimendid, kasutades biomaterjale, sealhulgas slaavi rahvaste esindajatelt võetuid.“

„Ameeriklaste tegevus biolaboratooriumide paigutamisel Venemaa piiri vahetusse lähedusse ja sõjaliste bioloogiliste uuringute spektri laiendamisel tekitab kindlasti tõsiseid bioloogilisi ohte ja nõuab tõhusate meetmete väljatöötamist nende kõrvaldamiseks,“ jätkas Patrušev.

„On kasvanud bioloogilisi aineid kasutades terroriaktide ja diversioonide toimepanemise tõenäosus,“ ütles Patrušev. „On suur tõenäosus, et Ukraina pool kaotab täielikult kontrolli bioobjektide üle. Ei saa välistada ka sanktsioneerimata ligipääsu ohtlike patogeenide kollektsioonidele, laboratooriumiruumide purustamist või röövimist ning bioloogiliste proovide kadumist.“