Selle meetme peab heaks kiitma ka senat. President Joe Biden on valmis selle ka allkirjastama, kui see senatis läbi läheb, teatas üks Valge Maja ametnik CNN-ile. Raha valitsuse tegevuse finantseerimiseks saab praeguse seisuga otsa 17. novembril.

Ajutine eelnõu sai esindajatekojas mõlema erakonna toetuse häältega 336-95. Demokraate oli selle toetajate hulgas rohkem kui vabariiklasi.

Eelnõu pikendaks finantseerimist 19. jaanuarini selliste prioriteetsete valdkondade jaoks nagu sõjaline ehitustegevus, veteranide asjad, transport, elamumajandus ja energiavaldkond. Ülejäänud valitsusasutusi finantseeritaks 2. veebruarini. Eelnõu ei näe ette täiendavat abi Iisraelile ega Ukrainale.

See plaan annaks seadusandjatele rohkem aega püüda läbi rääkida ja vastu võtta kogu aastat katvaid kulutuste eelnõusid, kuigi parteide vahelised erimeelsused muudavad selle ülesande ikkagi keeruliseks. Spiiker Mike Johnson on väitnud, et see plaan hoiab ära tohutu kulutuste eelnõu vastuvõtmise detsembris, mida on juhtunud palju kordi varem, kui tähtaeg on saabunud vahetult enne aastalõpu pühade perioodi.

Lühiajalise finantseerimise plaani vastu on hulk konservatiive, sest see ei rakenda suuri kulukärpeid, mida nad on nõudnud. Seetõttu vajas eelnõu esindajatekojas läbiminekuks demokraatide toetust.