Kuigi Metsküla õpilased käivad iga päev koolis, ei toimu riigi silmis seal enam õppetööd, sest Metsküla algkool ei ole enam ametlikult kool. Lääneranna vallavalitsuse otsusega on Metsküla kooli 17 last määratud käima Lihula koolis.

Haridusministeeriumi õigusvaldkonna juht Indrek Kilk ütles, et juhul kui õpilaste vanemad taotlevad näiteks koduõppe läbiviimist vanema taotlusel, on võimalik õppida kooli päevakava eiravalt koolimajast väljaspool, nagu näiteks kodus, raamatukogus või varem tegutsenud Metsküla algkooli endises õppehoones. „Sel juhul ei viida läbi n-ö klassiõpet, koduõpe vanema taotlusel toimub individuaalse õppekava raames individuaalõppena,“ selgitas Kilk.