Lääneranna vallavanem Ingvar Saare rääkis pärast presidendiga kohtumist, et president soovitaski vallal, koolirahval ja ministeeriumil uuesti laua taha istuda. Tema sõnul arutati olukorda üldiselt, konkreetseid lahenduskäike kokku ei lepitud.

Saare sõnul lahendab koolikohustuse täitmise küsimust Lihula gümnaasium, kelle pädevusse see on määratud, Metsküla kooli jätkamine munitsipaalkoolina on aga pigem laualt maas.