Võrklaev rääkis, et Reformierakonna seisukoht on see, et õpetajad peaksid väärilist töötasu saama. Ta märkis, et soov on, et see oleks 120 protsenti keskmisest palgast ja nõnda eesmärk ka koalitsioonileppes sõnastati (aastaks 2027).

„Raha sel hetkel ette näha ei olnud. Küll aga oli arusaam, sealhulgas ka haridusministril, et haridusvaldkonnas on võimalik teha suuri reforme ja leida kokkuhoiukohti. On võimalik leida ka täiendavat raha haridussüsteemi seest,“ jätkas Võrklaev ja lisas, et peale palgamudeli tuleks üle vaadata ka koolivõrk ja normkoormused. „See on töö, mida haridusminister saabki teha ja pakkuda seal oma lahendused.“