Ülo peres on tublideks meesteks sirgunud neli poega: Janek (46), Indrek (45) Renek (42) ja Villu (35). Ülol on kokku 12 lapselast ja varsti saab aasta isa vanavanaisaks.

Ülo on elupõline Läänemaa mees, kes on pärit Oru vallast väikesest rabaäärsest Änniste külast Luusna talust. Eesti naisliidu president Monika Haukanõmm sõnas, et Ülo on elav tõestus, et inimese juured ja isakodu on talle kõige olulisemad. „Ei ole kuskil maailmas paremat kohta kui sünnikohas,“ ütles Haukanõmm.

Pärast Oru koolis põhihariduse omandamist asus Ülo õppima Olustverre põllumajandust. Linnamäe kolhoosi hiilgeajal, 1970.–1980. aastatel töötas ta peaagronoomina. Ülo oli nõudlik iseenda ja teiste suhtes, seisis selle eest, et kõik põllutööd saaksid tehtud ja saak õigel ajal salve. Aasta isa Ülo on oma talus tegev siiani. Eesti iseseisvuse taastamise järgselt taastati kohe ka Oru vald ja Ülost sai Oru vallavanem, kus ta oli ametis 1991. aastast 2005. aastani. Haukanõmm sõnas, et tänavuse aasta isa tööaastate säravaim tulemus on oma kodukohale uue koolihoone ehitamine.

Tulevase abikaasa Milviga kohtus Ülo samuti kodukohas Linnamäel. Kaks töökat ja kodukohta armastavat inimest abiellusid 1976. aastal ning perre sündis neli poega. Kõigil lastel on Linnamäel kodud ja perekonnad. Ülol on peale nelja poja neli miniat, keda ta hellitavalt kutsub „minu tüdrukuteks“.

Haukanõmm ütles oma kõnes, et Ülo miniad iseloomustavad oma äia kui alati otsekohest, optimistlikku, õiglast ja heatahtlikku inimest. „Ülo abistab alati inimesi, kes on jäänud elu hammasrataste vahele. Ta on ka väga laia silmaringiga ja töökas mees, kes veedab suurema osa oma vabast ajast lugedes ning eriti huvitab teda ajalugu,“ kirjeldavad miniad aasta isa.

Lapselapsed ütlevad oma vanaisa kohta, et papa on magusasõber, kes ostab ka lapselastele alati midagi head. Ülo on lapselaste sõnul alati rõõmus ja teeb palju nalju. Hoolitseva vanaisana toob ta näiteks lapselapsi lasteaiast lõunast koju, viib neid matkadele ja väljasõitudele, tunnustab neid alati nende saavutuste eest ning motiveerib neid koolis pingutama ja hästi õppima ning tööd tegema.

Aasta isa Ülo ja tema abikaasa Milvi on oma lapsepõlvekodudest saanud ellu kaasa eestimeelsuse, kodukoha armastuse, töökuse ja üksteisest hoolimise. Samade väärtuste põhjal on nad kasvatanud oma lapsi ja nemad omakorda järgmist põlvkonda. „Ühte võib küll öelda – teda kurtmas või virisemas ei kuule, kui ühiskonnas teda midagi häirib, siis on tal asjade muutmiseks ka lahendus välja pakkuda,“ ütles Haukanõmm kõnes.

Aasta isa valimise eesmärk on tunnustada kõiki Eesti isasid ja pöörata tähelepanu perekonna väärtustamisele ühiskonnas. „Palju räägitakse emaarmastusest, kuid kuidagi vähem tähtis pole meie laste arengus isa roll. Isa on laste eeskuju samamoodi nagu seda on nende ema,“ sõnas Haukanõmm.

Sel aastal esitati aasta isa tiitlile 24 kandidaati. „Ehkki kõik kandidaadid ja muidugi tuhanded teisedki Eesti isad väärivad tunnustust, osutus valituks isa, kelle otsekohesus, töökus, õiglustunne ja panus oma laste kasvatamisse on igati kiiduväärt,“ märkis Haukanõmm.

Tiitliga kaasneb kunstnik Mari Käbini loodud unikaalne rinnamärk. Samuti kingib Tallink perele kruiisi Rootsi neile sobival ajal.

Tiitli üleandmise traditsiooni kutsus 1998. aastal ellu Eesti aisliit. Mullu valiti aasta isaks nelja lapse isa ja kaheksa lapse vanaisa Edvin Lips.