29-aastane Kriggul, kes sõdis Ukrainas rahvusvahelises leegionis, hukkus 30. septembril Donetski oblastis Lõmani linna lähedal Vene armee droonirünnakus.

Tema Ukrainas kasutusel olnud armeekutsung oli Stinger, mis tähendab herilast, kes nõelab kiirelt. Tema eesti võitluskaaslase sõnul oli Tanel väga pühendunud ja omal alal väga hea.

Ärasaatmisele loeti Krigguli lemmikluuletust, milleks oli Artur Alliksaare „Aeg“.

Endised võitluskaaslased iseloomustasid teda kui väga tugevat võitlejat, kelle erialaoskused olid kõrgel tasemel. „Ta oli avatud meelega ja usaldusväärne sõdur, kellele võis keerulisemaidki ülesandeid usaldada ilma hirmuta, et ta nende täitmisel hätta jääks. Kui Kriggul otsustas 2022. aasta detsembris rühmast ja Scoutspataljonist lahkuda, oli tema relvavendade sõnul keeruline leida talle võrdväärset asendajat, kes suudaks tema ametikohal olevate ülesannetega sama hästi toime tulla. Krigguli võitluskaaslased mälestavad teda alati kui erakordset sõdurit, suurepärast võitluskaaslast ja siirast sõpra,“ ütlesid nad.

„Kriggul liitus Scoutspataljoniga 2017. aastal. Ta teenis alguses lahingtoetuskompaniis miinipildujarühmas laadurina, seejärel abisihturi, sidemehe ja arvestajana. Teda on ergutatud ühel korral 2018. aastal brigaadiülema rahalise preemiaga. Kahel korral on ta osalenud välisoperatsioonidel (Afganistanis Kabulis). Kpr Kriggul lahkus teenistusest Scoutspataljonis omal soovil 2022. aasta detsembris,“ vahendas Sõdurileht kaitseväe avaldust.

Krigguli toonaste miinipildujarühma võitluskaaslaste sõnul paistis ta silma kohusetundlikkuse, pühendumuse ja professionaalsusega nii igapäevases teenistuses kui ka välisoperatsioonidel osaledes.

Jaga
Kommentaarid