Streik toimus koolides kella 9–10 ja lasteaedades kella 8–9 hommikul.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Kaja Kallas, et õpetajate palkade suuremaks tõstmiseks lisarahastust pole. Samuti ei saa tema sõnutsi kindlalt lubada, et raha on järgmistel aastatel.

Õpetajate streiki toetab 69% inimestest

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et õpetajate streigi kiidaks heaks 69% vastajatest.

Õpetajate palgaläbirääkimised haridusministeeriumiga pole tulemuseni jõudnud ning täna toimub koolides ja lasteaedades õpetajate hoiatusstreik. Ühiskonnauuringute Instituut küsis praeguse olukorra ajal inimestelt, kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ja kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga.

Streigi kohta paluti inimestel vastata küsimusele „Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?“ 20% vastajatest ütles „Mõistan hukka“ või „Pigem mõistan hukka“, 69% ütles „Pigem kiidan heaks“ või „Kiidan heaks“ ning 11% vastas „Ei oska öelda“.

Loe Delfi otseblogist, kuidas kulges õpetajate streik!

Hea lugeja ja õpetaja, saada enda streigi kogemusi ja pilte vihje@delfi.ee!