Kui usaldusväärne on Gaza sektorist meediasse jõudev info? Kuidas kontrollida Hamasi kontrollitud piirkonnast tuleva info tõelevastavust? Sama küsimus Iisraeli suhtes - kui usaldusväärne on Iisraeli valitsuse ja selle eri harude avaldatud info sõjaajal?

Merili Arjakas: Sõdade puhul on juba üldiselt mitmeid tegureid, mis takistavad usaldusväärse informatsiooni saamist. Esiteks sõjaudu: info, mis levib, ei pruugi tingimata olla asjakohane, faktuaalselt õige või kontekstiliselt õige (ilmekas näide on paljud videod, mis väidetavasti on praegu Gazast, tegelikult aga Süüria sõjast). Teiseks soovivad nii Iisrael kui Hamas näidata end kõige paremas valguses ning teist poolt kõige halvemas valguses. Siiski, Iisraelil on siin rohkem kammitsaid: liberaal-demokraatliku riigina (mida ta vähemalt rohelise joone piirides on) ning riigina, mis peab silmas pidama ka oma rahvusvahelist mainet, ei saa nad nii kergekäeliselt valetada kui Hamas. Aga kriitiliselt tuleb suhtuda neissegi.

Gaza sektorist tulevat informatsiooni on rahvusvahelisel meedial üpriski keeruline järele kontrollida. Iisrael kas ei luba praegu ajakirjanikke Gazasse või võtab sõjavägi neid delegatsioonina kaasa, mis tähendab, et Iisrael otsustab selle üle, mida ja kuidas näidatakse. Teataval määral levib infot sotsiaalmeedias, nii väidete, piltide kui videotena. Teataval määral on rahvusvahelisel meedial allikaid-kontakte nii Iisraelis kui Gazas, mida kasutada. Teataval määral vahendab infot ÜRO, mis Gazas tegutseb. Kõigil juhul tuleb arvestada nii sellega, et Iisrael on korduvalt katkestanud Gazas tundideks sideühenduse, kui ka eelpoolmainitud sõjaudu ja sooviga ajada oma agendat.