Kui oktoobris oli kõige kõrgema toetusega erakond Reformierakond, siis novembri alguses jääb Reformierakonna toetusnäit alla Isamaale ja EKRE-le.

Isamaa toetus on võrreldes oktoobriga suurenenud 16 protsendilt 26 protsendile.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna toetus püsib üldjoontes samal tasemel - oktoobris 19% ja novembris 20%.

Keskerakonna toetus on võrreldes oktoobriga langenud 14 protsendilt 11 protsendile.

Reformierakonna toetus on võrreldes oktoobriga vähenenud 23 protsendilt 18 protsendile. Vähenenud on ka koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus, mis oli oktoobris 8%, aga nüüd novembris on 5%. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on püsinud muutumatuna ehk 10 protsendi juures.

Kogu koalitsiooni toetus on kuu jooksul langenud 41 protsendilt 33 protsendile, aga opositsioonierakondade toetus kasvanud 49 protsendilt 57 protsendile.

Parlamendiväliste erakondade toetus oli oktoobris 9% ja novembri alguses 7%. Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim toetus Parempoolsetel (4%). Erakonda KOOS toetab 2%, Eestimaa Rohelisi 1%, Eestimaa Ühendatud Vaskparteid 1% ning muid erakondi alla ühe protsendi valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest.

Novembrikuine küsitlus toimus sel aastal 26. oktoobril – 6. novembril. Üle-eestiliselt küsitleti 899 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest pooled koguti telefoni- ja pooled veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.