Riik ei ole nõudnud elamute ehitamisel tsiviilvarjendeid. Milline on teie sõnum riigile sel teemal? Kas Eestis tuleks kehtestada uusarendustele varjendi ehitamise kohustus? Arvestades, et Venemaa kasutab oma raketiväge valimatult tsiviilisikute peal.

Varjendid on kahtlemata märkimisväärseks kaitseks elanikkonnale ja tõenäoliselt oleks mõistlik selline nõue kehtestada. Samas tuleb tunnistada, et täna Ukrainas ei huku õhulöökides elanikud mitte varjendite puudumise tõttu, vaid seepärast, et nad ei ole varjunud tavapärase taristu tingimustes.

Varjendite olemasolu on täna tehniliselt pigem vajalik kaasaegsete kergete rahvarohke kasutusega ehitiste juures. Kuid ka seal võivad juba olemasolevad osad pakkuda väga olulise kaitse elanikkonnale. Pikemaajaliste ja intensiivsete õhurünnakute korral ei ole aga evakuatsioonile alternatiive.

Kas Eestis on ööpäevane õhutõrje valmisolek näiteks Narva ja Võru kandis?

Üle Eesti on ööpäevaringne õhuseire ning liitlaste näol valmidus õhupiiri rikkumisele reageerida (ka sõjaliselt). Ööpäevaringne õhutõrje ei ole tänases ohukeskkonnas aga mõistlik. Sellega kulutaksime märkimisväärselt ressursse ja kurnaksime oma kaitsevõimet tarbetult, sest õhurünnakute oht täna on äärmiselt ebatõenäoline. Sellise ohu tekkimist näeme me ette ning vastavalt sellele kavatseme ka oma lahinguvalmidust tõsta.

Kaugel on mürsutehase ettevalmistused ja kas rahvas saab osakuid osta? Kas see üldse tuleb Eestisse?