Ockba ja Glikman ei olnud ühel meelel isegi mitte faktide suhtes, rääkimata nende tõlgendamisest. Selle üks põhjus selgub kohe saate alguses: nad tarbivad väga erinevaid infoallikaid. Kuigi saatekülalised jäid teineteise suhtes lugupidavaks, ei lasknud kumbki end teise argumentidest veenda.

Jutuks tuli ka Iisraeli-Hamasi sõja võrdlus Vene-Ukraina sõjaga, siingi erinesid saatekülaliste arusaamad suuresti, kuigi võrdluse võimalust möönsid mõlemad. Üksmeel puudus ka selles, mismoodi peaks Eesti riik käituma, ammugi selles, mismoodi peaksid toimima sõdivad pooled või kuidas oleks võimalik konflikti lõpetada.

Alates sellest, kui Hamas 7. oktoobril Iisraeli ründas, on teema tugevaid seisukohti ajendanud ka Eesti meedias. Pooli valitakse kirglikult nii arvamuslugude kaudu ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias mõtteid vahetades.

1x
00:00

25. oktoobril kirjutasid 134 ühiskonnategelast kirja, milles nõutakse Eesti valitsuselt Gaza tsiviilelanike inimõiguste eest seismist ja selge seisukoha võtmist, et Gaza sõjategevus tuleb kohe lõpetada. Sellele kirja üks algatajaid on Kristi Ockba. Kirja saab lugeda siit.

Allakirjutanute hinnangul tuleb tunnistada palestiinlaste õigust enesemääramisele ja kodanikuvabadustele ja nende inimõiguste rikkumist Iisraeli riigi ja sõjaväe poolt. Nad leiavad, et Eesti peab toetama Gazat humanitaarabiga ja vastu võtma siia saabuvaid Palestiina põgenikke.

Kiri on saanud palju tähelepanu ja pälvinud ka kriitikat. Üks kirja teravaid arvustajaid on Leon Glikman, kellel küsib: kas te nõuate samamoodi Ukraina ja Venemaa vahel kohese relvarahu kehtestamist ja viimase vastu jõustatud sanktsioonide humanitaarsetel kaalutlustel tühistamist? Glikmani arvamuslugu saab lugeda siit.

„USA on Eesti peamine julgeolekugarant - ja seda eriti veel olukorras, kus me vajame idanaabri vastu tugevat liitlast,“ kirjutab Glikman. „Kõige selle kiuste nõuavad meil 134 tegelast vastutustundetult USA huvide vastase poliitika kujundamist.“

Sel nädalal ilmus meediakanalites veel üks, 53 allakirjutanuga avalik kiri Iisraeli kaitseks, mis algab: „Tunnistame juutide õigust enesemääramisele, milleks on ka õigus elada oma ajaloolisel kodumaal.“ Kutsutake üles mitte toetama terrorismi ja tunnistatakse palestiinlaste enesemääramise õigust. Seda kirja saab lugeda siit.

Reaktsioonina 134 kirjale sõnastas oma seisukohad ka Ilmar Raag. Tema kogus toetust oma kirjale sotsiaalmeedias. Raagi kirja saab lugeda siit.