Samas sõnastuses tõotuse – jääda ustavaks kodanikele ja põhiseaduslikule korrale – andis 1986. aastal parlamendi ees ka tema isa Felipe VI. Hilisemas kõnes lisas Leonor, et seisab Hispaania ühtsuse ja monarhia ühendava rolli eest. „Olen andnud ustavusvande ka kuningale,“ ütles printsess. „Mitte ainult talle isiklikult, vaid sellele, mida kroon sümboliseerib ja esindab: Hispaania ühtsus ja järjepidevus.“

Ta meenutas isa sõnu, kes käskis tal teenida Hispaaniat alandliku meelega ja täies teadmises enda institutsionaalsest rollist. „Hoian neid sõnu alati meeles,“ lubas troonipärija. „Alates tänasest teenin kogu Hispaania rahvast, jäädes alati austavaks ja ustavasks. Palun teid mind usaldada, nagu mina usun Hispaania tulevikku.“