Tallinn loob tänavu teise lisaeelarvega pilootprojekti, mille eesmärk on aidata õpetajatel valmistuda eestikeelsele õppele üleminekuks. Linn loob võimalused, et Tallinna sadadest õpetajatest, kes vajaksid keelenõuete täitmiseks järele aitamist, saaksid16 osaleda keelekümbluses. Ülejäänud õpetajad saavad linna abiga ligipääsu keeleõppe rakendustele.

Tallinna linna teise lisaeelarve seletuskirjas on märgitud, et Tallinna 2023. aasta tulud suurenevad kokku ligi 33,1 miljoni euro võrra. Linna tegevuskulud suurenevad lisaeelarve tulemusena kokku ligi 5,4 miljoni euro võrra.