Märtin rõhutas, et Viljandi linn on põlengu ohvritele juba tuge pakkunud ja toetab neid ka edaspidi. Katuse remondikulu linnavalitsus siiski tõenäoliselt enda kanda ei võta, ütles Märtin. „Kui jutt käib sellest, kas me hakkame linna kulul uut katust projekteerima, siis seda me nüüd küll tegema ei hakka, see on ikkagi ühistu enda kohustus,“ lausus ta. Märtin lisas, et Viljandi kaasava eelarve üle teeb otsuseid volikogu ning linnavalitsus ei saa seda omavoliliselt muuta. „Opositsioon võib igasuguseid huvitavaid asju lubada, aga linnavalitsus ei saa kaasava eelarve raha volikogu poolt otsustatust teise kohta paigutada,“ selgitas Märtin.

Abilinnapea sõnas, et kaasava eelarve põhimõtte järgi peab toetatav objekt teenima avalikku huvi. Ta lisas, et eelarve ettepanekute tähtaeg on juba möödas. „Kui volikokku tuleb ühel hetkel selline ettepanek, siis on asi mõeldav,“ tõdes Märtin siiski.