Tulekahju kustutati lõplikult öösel kell 00:48. Maja jääb turvafirma valve alla. Laupäeva hommikul kontrollib päästemeeskonna uus vahetus hoone ohutust, seejärel otsustatakse inimeste lubamine korteritesse. Kõrvalhoone Toome tn 12 elanikud lubati korteritesse tagasi eile hilisõhtul kella 23-ks.

Sündmusega seoses abi vajavatel inimestel on jätkuvalt võimalik helistada Viljandi linna kriisitelefonil 435 4724. Liin on avatud ööpäevaringselt. Praeguse info järgi on tule-, suitsu- ja veekahjustuste tõttu ajutiselt elamiskõlbmatu kogu kortermaja.

Esimeste häirekeskusele laekunud teadete järgi toimus plahvatus maja neljanda korruse rõdul, misjärel süttis hoone katus. Päästjad, kiirabi ja politsei evakueerisid majast kõik elanikud. Hiljem evakueeriti ohutuse tagamiseks elanikud ka teisest kortermajast, mis on põleva hoonega nurkapidi kokku ehitatud. Kiirabi toimetas kaks suitsu sisse hinganud inimest Viljandi haiglasse tervisekontrolli. Päästjad on kõik korterid üle kontrollinud ja rohkem kannatanuid ei ole.

Politsei korraldas evakueeritud inimestele kogunemiseks ja transpordiks kaks bussi. Viljandi linnavalitsus korraldas peavarjuta jäänud inimestele majutuse kuni 50 inimesele Männimäe külalistemajas ja lisaks vajadusel linna sotsiaalmajas.

Tulekahju täpsemad asjaolud ja lõpliku tekkepõhjuse selgitab välja edasine menetlus.

Gaasigrilliga tuleb ümber käia hoolikalt

Päästeamet

Tuletame meelde, et gaasigrilli kasutamisel tuleb lisaks üldisele tuleohutusele kindlasti järgida gaasi kasutamise ohutusreegleid. Vale käitumine gaasigrilli kasutamisel võib põhjustada plavatuse, põletuse või suurema tulekahju. Ärge kunagi jätke gaasigrilli kasutamise ajal järelevalveta ning hoidke väiksemad lapsed vedelgaasiballoonidest ja gaasigrillist eemal. Kunagi ei tohi kasutada gaasigrilli siseruumides ega suletud ruumis. Gaasigrilli tohib kasutada ainult väljas hästi ventileeritavates kohtades. Gaasigrill peab olema asetatud stabiilsele tasasele pinnale, eemal põlevatest materjalidest. Gaasigrilli tuleb gaasiplahvatuse vältimiseks süüdata alati avatud kaanega. Kui tunnete gaasilõhna, lülitage kohe gaasiseade välja.