Riigikaitsekomisjoni liige reservkindralmajor Meelis Kiili (Reformierakond) saatis 7. oktoobril komisjoni liikmetele kirja, kus ta kritiseeris komisjoni tööd. „Valimistest on möödunud kuus kuud, selle aja jooksul peaks komisjon töötama täistuuridel, kuid mulle tundub, et pigem saame oma tegevusi kirjeldada mugava kulgemise kui süstemaatilise riigikaitse edendamisena. Olles kõrgema võimu esindajad, oleme paratamatult strateegilise tasandi organisatsioon. Loomulikult ei teosta komisjon täidesaatvat võimu, kuid meie vastutus on teostada parlamentaarset järelevalvet ja nõuda puuduste kõrvaldamist,“ alustas Kiili oma kirja, mis on täismahus üleval riigikaitsekomisjoni esmaspäevase istungi protokollis (vt ka lisalugu).

Kiili ei nimetanud kirjas komisjoni esimehe Kalev Stoicescu nime, kuid suuresti näevad komisjoni liikmed, et Kiili kriitika on suunatud just esimehe pihta. Komisjoni liikmetel endilgi on mure, et teemadega ei tegeleta piisavalt tõhusalt. On ju komisjonidel, sh riigikaitsekomisjonil, kaks tähtsat ülesannet – valdkonna seadusandlus ja järelevalve –, kuid viimasega on Eestis nii mõnegi riigikaitsekomisjoni liikme sõnul asi üsna formaalne.