Toetuse taotlemisel tuli esitada õpetajate nimed ning kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid. Nende hindamise käigus selgus aga, et kokku oli esitatud 82 haridustöötajat, kellel puudub vajalik kvalifikatsioon või kõrgharidus, ei tööta eesti keeles või puudub vajalik eesti keele oskus.

Haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juhi Ingar Dubolazovi sõnul taotlesid palgatoetust kõik kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust, kaks erakoolipidajat ja 14 riigikooli. „Arvestades suurt hulka haridustöötajaid, kelle kohta oli tarvis ministeeriumisse dokumente esitada, siis on selge, et võib ette tulla segadust ja arusaamatust, mida ja kelle kohta täpselt esitada. Oli neid, kes saatsid liiga palju dokumente ja neid, kes esitasid ainult osa nõutust,“ ütles ta.