PPA operatiivjuht Andres Tiik sõnas, et nädala vältel sai kirja ligi 4000 adressaati. „See number ei peegelda kirja saanud asutuste arvu, sest kirju saadeti ka sama asutuse mitmekümnele adressaadile. Politseinikud vestlesid õppeasutustega, organisatsioonide ja ettevõtetega ning edastasid käitumisjuhiseid kuidas masskirjade puhul käituda ja oma objektidel turvalisust hoida,“ lisas ta.

Delfi kajastas 12. oktoobri hommikul, et e-mail oli venekeelne ja seal oli öeldud, et kell 10.40 toimub kirjasaaja tööhoones plahvatus. Osad haridusasutused jätsid tol päeval kooli- või lasteaiapäeva ära.