Kahjustus, mis tekkis Eesti majandusvööndis, ei mõjutanud kaabli toimimist, kinnitas ministeerium.