Erdogan on venitanud Rootsi liikmelisuse ratifitseerimisega, süüdistades Stockholmi liiga leebes suhtumises kurdi võitlejatesse ja teistesse rühmitustesse, mida ta peab julgeolekuohtudeks. Türgit vihastasid ka koraani põletamise juhtumid Rootsis.

Kõik 31 NATO liitlast peavad Rootsi liikmelisuse heaks kiitma. Türgi ja Ungari ei ole seda veel ratifitseerinud.

Türgi presidendi kantselei teatas esmaspäeval lühikese avalduse näol, et Erdogan kirjutas alla Rootsi NATO-ga ühinemise protokollile, misjärel anti see üle Türgi parlamendile. Seni pole teada, millal Rootsi liikmelisus parlamendis kõne alla tuleb.

Oktoobri alguses kutsus NATO peasekretär Jens Stoltenberg Türgit Rootsi liikmelisust kiiresti kinnitama. „Paljud liitlased sooviksid näha selles küsimuses kiireid edusamme,“ ütles Stoltenberg AP-le pärast NATO kaitseministrite kohtumist Brüsselis. „Rootsi on oma lubadused täitnud ja nüüd on meil vaja Rootsi liikmelisuse ratifitseerimist.“