NATO ühe alusprintsiibi kohaselt peab NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhatajal (SACEUR) olema täielik ülevaade sellest, mis tema vastutusalas toimub. „Sellesse vastutusalasse kuuluvad kõik NATO riigid, sealhulgas suur osa Soome lahte,“ ültes Jüri Luik, Eesti alaline esindaja NATO juures. See printsiib sai pärast Venemaa lauspealetungi Ukrainas tugevdatud.