Ilmaprognoosi kohaselt on ilmastikuolud täna ja homme heitlikud, Tallinna piirkonnas võib pärastlõunane vihmasadu kulmineeruda öise lörtsisajuga, nullkraadi läheduses õhutemperatuur võib põhjustada külmumist ja libedust reedehommikusel tipptunnil. Linna lepingupartnerid tegelevad libeduse ennetamisega ja on kõrgendatud valmisolekus muutuvatele ilmaoludele reageerimiseks, kuid ettevaatlik tuleb siiski olla kõigil liiklejatel.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg kutsub üles kõiki autojuhte kontrollima, et rehvid oleksid välja vahetatud talverehvide, soovitavalt lamellrehvide vastu. „Tallinn on algatanud iga-aastase naastrehvide kahjulikke mõjusid kajastava kampaania „Tolm tapab“, et juhtida kõikide liiklejate tähelepanu sellele, et naastrehvidest põhjustatud teede ja tänavate kulumine halvendab linna õhukvaliteeti ja suurendab oluliselt ka teekatete uuendamise vajadust,“ sõnas ta.

„Pealegi praegustes muutuvates ilmatingimustes soovitame alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks talviste teeoludega kohaneda. Samuti on väga oluline hoida ohutut pikivahet ning vältida ohtlikke manöövreid.“

Sel nädalal toimus üheaegselt kõikide lepingupartnerite kasutuses oleva talihooldustehnika ülevaatus, mille käigus kontrolliti koristusmasinate valmisolekut algavaks hooajaks. Kokku on tänavusel talvehooajal Tallinna tänavate, kõnniteede, kergliiklusteede ja parklate hooldustöid teostamas 167 erinevat tehnikaühikut. Lisaks käsitööbrigaadid, kes hooldavad neid objekte, kuhu masinad hästi ligi ei pääse, näiteks trepid, ühistranspordipeatuste ootealad, ülekäigurajad.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti hoolduspartnerid puhastavad peamagistraale ja teisi suuremaid objekte ning kvartalisisestelt teedelt ja väiksematelt tänavatelt koristavad lund linnaosade hoolduspartnerid. Libedusetõrjeks on lepingupartnerid talveperioodi alguseks varunud kokku 11 000 tonni kloriide ja 1200 tonni graniitsõelmeid.

Keskkonna- ja kommunaalamet sõlmis 2022. aasta lõpus linna peatänavate hooldamiseks uued hoolduslepingud, millest tulenevalt on tõusnud hooldustööde kvaliteet. Täiendavalt on lühendatud intensiivsema kasutusega jalg- ja jalgrattateede ja ühistranspordipeatustes hooldustsükleid, lisaks on puistematerjalide kastid paigaldatud ka enamkasutatavatesse ühistranspordipeatustesse, lepingusse on lisatud ennetavad tegevused jäävihma olukorras tegutsemiseks.

Alates 1. novembrist on kõik hoolduspartnerid kohustatud edastama reaalaja andmed hetke kloriidide koguste kohta, lepingusse on lisatud igaöine jalgrattaradade lume väljavedu sajule järgneval ööl ning ülekäiguradade hoolduskvaliteedi parandamiseks täiendavate väikelaadurite kasutamine ülekäiguradade hooldamiseks rasketes ilmastikutingimustes.

Eelseisval talvel jätkab tööd ka Kadrioru pargi juurde loodud linnapuhastusüksus, mida rakendatakse lume- ja libedusetõrjetöödeks ning lume äraveoks kesklinna enam kasutatavatel kõnniteedel, mis tavaolukorras on kinnistuomanike hooldada. Üksuse ülesandeks on ka erakorraliste ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine, kalmistute ja suurte pargialade käiguteede lume- ja libedusetõrje ning erakorraliste lumesadude olukorras ka linnaosade lepingupartnerite abistamine parkimiskohtade lumest puhastamisel.

Ka korteriühistud ja majaomanikud peavad piirnevad kõnniteed puhtana hoidma. Kestva lumesaju puhul tuleb kõnniteed hooldada iga kaheksa tunni järel või tihedamalt, kui lume paksus sulalume korral on ületanud kolm sentimeetrit ja koheva lume korral kuus sentimeetrit.

Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2–6 millimeetrit, ei ole lubatud kasutada tuhka, liiva või kloriide. Praegu pakuvad linnaosavalitsused korteriühistutele taas tasuta graniitkillustikku, selle kohta saab infot linnaosavalitsustest.