Kante rõhutas pressikonverentsil, et Tallinn ei hakka määrama eesti emakeelega lapsi n-ö vene koolidesse või eesti keelele üleminevatesse koolidesse. „Sunniviisiliselt eesti kodukeelega laps ei lähe endisesse venekeelsesse kooli,“ ütles Kante.

Kante sõnas, et teema on linnavalitsuses aktuaalne olnud juba veebruarist ning seda on arutatud ka haridusministeeriumiga. Kante selgitas, et seaduse järgi on koolikoha määramisel esmatähtis asukoht ja kõik muu on teisejärguline. „Siis tõstatuski küsimus, et kuidas [eestikeelsele õppele] ülemineku perioodil seda lahendada, sest kõik koolid muutuvad eestikeelseteks koolideks,“ ütles Kante ning lisas, et murega pöörduti ka haridusministeeriumi poole. Haridusministeeriumi sõnum linnavalitsusele oli sisuliselt, et seadust tuleb täita.