Keskerakonna esimees ütles, et esimese kohtuastme otsus on erakonnale rõõmustav. „Mul on hea meel, et esimene kohtuaste on jõudnud järeldusele, kuhu süüdistusse sisse vaadates jõudsime meiegi - mõjuvõimuga kauplemist ei ole Porto Franco servituudi küsimuses olnud, vaid linn on menetlenud küsimust tavapäraselt, ilma erakondliku sekkumiseta,“ rääkis Kõlvart.

Ta lisas, et süüdistus, mille tõttu astus tagasi endine peaminister Jüri Ratas ja lagunes valitsus, on erakonnale olnud raske. „Selle süüdistuse tõttu loobus Keskerakond peaministritoolist ning endine esimees näitas üles kõrget poliitilist kultuuri peaministriametist tagasi astudes. Erakond on saanud väga tugeva mainekahju ning pidanud järjepanu tõestama, et süüdistusel ei ole alust. See on kahtlemata jätnud jälje kogu meie erakonna minevikule ja olevikule,“ leidis Kõlvart.

Kõlvart tõdes, et prokuratuur kaebab otsuse kahtlemata edasi, kuid Harju Maakohtu otsus oli märgiline, argumenteeritud ja õiglane. „Mida enam me sellesse süüdistusse sisse nägime, seda enam tundusid etteheited Keskerakonnale ja endisele peasekretärile meie hinnangul põhjendamatud. Olime ja oleme veendunud, et me ei ole valesti käitunud, kuid võtsime poliitilise vastutuse ja tegime süüdistusest tulenevalt mitmeid muudatusi. Menetlus läheb edasi ja anname kohtusüsteemile selles asjas aega rahulikult punkt panna, kuid tänane otsus andis meile esimese kinnituse, et oleme käitunud korrektselt,“ sõnas Kõlvart.

Hillar Teder, Mihhail Korb ja Keskerakond jäid kohtus õigeks

Kohtunik Aime Ivanson mõistis Porto Franco kohtuprotsessi kõik kolm kohtualust õigeks. Nad ei ole mõjuvõimuga kauplemises süüdi.

Kohtuotsus tähendab, et:

  • Kinnisvaraärimees Hillar Teder ei pea minema pooleteiseks aastaks vangi, nagu seda nõudis juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

  • Keskerakonnal ei tule rahalise karistusena riigieelarvesse maksta miljonit eurot. Ka Tederi poolt annetusena saadud 120 000 eurot jääb parteile alles.

  • Endine Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ei saa pooleteise aastast tingimisi vangistust.

Kohtunik Ivanson selgitas kohtusaalis, et kohtualuste süü ei ole tõestatud. Kohus ei tuvastanud, et Tederi annetus Keskerakonnale on vastuteene Korbile linnapea Kõlvarti mõjutamise eest.