Juba eelmisel nädalal, täpsemalt 11. oktoobril laekus ministeeriumile ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile info, et Soome lahes asuva Eesti ja Rootsi vahelise sidekaabli läbilaskevõime on vähenenud.

Rikke asukoht on Eesti territooriumil, umbes 50 kilomeetrit Hiiumaast Rootsi poole. Kaabel kuulub Rootsi ettevõttele, kes taastas kaabli maksimaalse läbilaskevõime paari päevaga ning side toimepidevusele ei ole see mõju avaldanud.

Majandusministeeriumi esialgse info järgi ei ole põhjust seostada Eesti-Rootsi kaabli riket teiste kaablite riketega.

Väiksemaid rikkeid on ministeeriumi sõnul sama kaabli puhul esinenud varemgi. Seni ei ole ministeeriumile veel teada, mis kaabli läbilaskevõimet vähendas. „Kaabli omanik tegeleb selle parandamisega ning selle käigus uuritakse ka Eesti, Soome ja Rootsi koostöös, mis võis olla põhjuseks ja kas see võib olla seotud Eesti-Soome sidekaabli ning gaasitoru riketega,“ teatas majandusministeerium.

Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome meresidekaablite rikked ei ole majandusministeeriumi hinnangul mõjutanud Eesti sideteenuste toimimist. Side on olnud pidevalt tagatud, kuna Eestil on mitmeid ühendusi ja rikete korral saab kasutada alternatiivseid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid.

„Viimase nädala juhtumid näitavad kriitilise merealuse taristu haavatavust ning vajadust teemaga tegeleda,“ ütles ministeerium oma teates. Valitsus on andnud ministeeriumitele suunised ning planeeritakse lisameetmeid, millega suurendada kriitilise taristu turvalisust. Seire ja kaitse taseme tõstmisel on ministeeriumile oluline koostöö Soomega ja Rootsi kolleegidega, kellega koos taristuga meres opereeritakse.

Majandusministeerium suhtleb enda sõnul pidevalt selles küsimuses ka NATO ja ELi liitlastega.

Välisminister: taristujulgeolekuga tuleb tegeleda

Välisminister Margus Tsahkna sõnul teeb Eesti Rootsiga tihedat koostööd, et selgitada kiiremas korras välja sidekaabli rikke põhjused ja selle võimalikud seosed Soome lahes toimunud intsidentidega. „Teavitame arengutest liitlaseid NATOs ja partnereid Euroopa Liidus, oleme tõstnud oma ja liitlaste ühist valvsust Läänemerel toimuva suhtes,“ sõnas ta.

Tsahkna sõnul näitavad need juhtumid merealuse taristu haavatavust ja vajadust taristujulgeolekuga koostöös liitlastega süvendatult tegeleda.

Rootsi minister: kahjustatud on ka Rootsi ja Eesti vahelist sidekaablit

Rootsi kaitse- ja rahvastikukaitseminister andsid täna pressikonverentsi, kus teatasid, et peale Eesti ja Soome vahelise sidekaabli on vigastada saanud ka Eesti ja Rootsi vaheline sidekaabel.

Rahvastikukaitseminister Carl-Oskar Bohlini sõnul ei ole kahjustuse põhjus selge. „Võib öelda, et kahjustuse toimumise koht ja aeg on varem teatatud kahjustustega lähestikku,“ ütles Bohlin, viidates Balticconnectori ja Soome ja Eesti vahelise sidekaabli kahjustusele.

Bohlini sõnul on Rootsi pakkunud Soomele ja Eestile toetust, et selgitada välja kaablite kahjustuste põhjus.