„Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ eelnõule sai ettepanekuid ja vastuväiteid esitada 25. septembrini.

Algselt oodati kooskõlastusele saadetud eelnõule tagasisidet 12. septembriks, kuid riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avalikku väljapaneku aega kuni 25. septembrini.

„Soovisime, et kohalikul kogukonnal oleks veel rohkem aega, et teha sisukaid ettepanekuid ja avaldada arvamust, et saaksime võimalikult palju mõista inimeste murekohtasid,“ sõnas RKIK portfellijuht Elari Kalmaru.

MTÜ Meie Nursipalu on eelnõud tugevalt kritiseerinud ning soovis uue menetluse algatamist.

MTÜ sõnul oli eelnõuga tutvumiseks liiga vähe aega, samuti olid harjutusväljaku jaoks tehtud keskkonnaalased uuringud ja mõjuhinnangud MTÜ teatel puudulikud.

Kaitseminister Hanno Pevkur nentis septembri lõpus, et igasuguse kriitikaga tuleb arvestada, ent kohalike elanike muudatusettepanekute rakendamist ei saa ta tagada.