Tänavu riikliku haridusstipendiumi konkurssi välja ei kuulutata. Hariduspreemiad küll jäävad, ent ka neid puresid kärped ning näiteks elutööpreemia saab kolme asemel üks laureaat.

Riik on 2018. aastast saati andnud kuni viiele õpetajale 11 000 euro suuruse stipendiumi. Elutööpreemia, mille saab igal aastal kuni kolm laureaati, küündib 65 000 euroni

Eesti Õpetajate Liit teatas, et nemad säärast kokkuhoiukohta õigeks ei pea.

„See on märgilise tähendusega otsus ja sõnum,“ rõhutas liit oma pöördumises, lisades, et stipendiumitele ei kulu väga suuri summasid.

Õpetajad panid ette, et stipendiumite arvu või suurust saab kasvõi poole võrra vähendada.

Juhul, kui valitsus ei suuda toetustele eraldada isegi 30 000 eurot, tekib õpetajate sõnul küsimus, kas riigi otsuse järgi ei olegi tarvis haridusvaldkonna arengut ergutada.

Õpetajad pakkusid ka, et näiteks preemiarahade fondis oleks võimalik arvestada kolme asemel ühe elutööpreemiaga ning palusid riigil leida raha vähemalt mõnede stipendiumite välja andmiseks.

Õpilasesindused: mainekujundus on oluline

Ka Eesti Õpilasesinduste Liit leidis, et kokkuhoiukoha võiks leida elutööpreemiate hulgast.

Riik on aga sealt juba kärpekoha avastanud ning preemiaid jagatakse välja vähem. Haridusstipendiume see kokkuhoid siiski tagasi ei too.

Liit kirjutas haridusminister Kristina Kallasele, et stipendiumite määramine on õpetajate motiveerimiseks ning noorte ametivaliku suunamiseks vajalik.

Õpilasesinduste liit rõhutas oma kirjas, et haridusvaldkonnas on tähtis mainekujundus ning kiitis aasta õpetajate galat, kus rõhk on tunnustamisel.

Kallas: me ei teadnud, mida rahaga tehakse

Haridusstipendiumid võimaldasid õpetajale ühe vaba semestri, mille jooksul sai ta hariduse edendamisega tegeleda.

Haridusminister Kristina Kallase sõnul võeti stipendiumid riigieelarvest seetõttu, et riigil polnud raha kasutamise üle tegelikult kontrolli ning hoolimata õpetajate aruandluskohustusest polnud kindel, kas toetust kasutati sihipäraselt.

Kallas lisas, et stipendiumi taotlejaid oli igal aastal väga vähe ning summa oli ühe õpetaja kohta üsna suur 11 000 eurot.

"Te peate aru saama, et selle asemel, et kärpida õpetajate palka või koolitoidu raha, kärbib riik pigem seda, millest ei juhtu midagi ülimalt traagilist," toonitas Kallas.