Pühapäeva varahommikul kell 03:32 jäid Tartus Aleksandri tänaval kaamera peale kolm autode kallal vandaaalitsevat noormeest. Kui üks lööb kahel järjestikkusel autol jalaga küljepeeglid maha, siis järel lonkinud kamraad teeb ühe puhul kangutades kindlaks, et peegel ikka masina küljest lahti tuli.

Klipp postitati Facebooki gruppi „Märgatud: TARTUS“, kus selgus, et kannatanuid on rohkemgi. Kokku olevat huligaanide teele jäänud vähemalt kaheksa autot, ühel löödi sisse ka autoklaas.

Purustatud autoklaas Tartus Aleksandri tänaval

Politsei sai teate võimalikest rikkumistest samal ööl. Huligaane pole tänaseni tuvastatud, selgitamisel on ka nende tekitatud kahju. Milline karistus noormehi tabamisel ootab, sõltub kahju suurusest.

“Kui kahju on alla 4000 euro, on tegemist väärteomenetlusega. Suurema kahju puhul on tegemist kriminaalmenetlusega, mille puhul mõistab karistuse kohus ning selle suurust politsei kommenteerida ei saa,“ selgitas Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal.

Menetlusjuht ei ole vaimustuses sellest, et video rikkumisest sotsiaalmeediasse postitati. Tema sõnul tasuks võimalused sotsiaalmeedia kaasamiseks läbi arutada politseiga, kuna mõnikord võib see hoopiski raskendada inimeste tabamist. „Ennekõike võiks teavitada avaliku korra rikkumisest politseid, kellelt saadud juhiste järgi edasi toimida,“ sõnas Reinthal.

„Üleskutse on, et inimesed ise tuleksid ennast üles andma ja kahjusid hüvitama. Teavitusi ja informatsiooni ootame numbrile 112,“ lisas menetlusjuht.