„Kriggul liitus Scoutspataljoniga 2017. aastal. Ta teenis alguses lahingtoetuskompaniis miinipildujarühmas laadurina, seejärel abisihturi, sidemehe ja arvestajana. Teda on ergutatud ühel korral 2018. aastal brigaadiülema rahalise preemiaga. Kahel korral on ta osalenud välisoperatsioonidel (Afganistanis Kabulis). Kpr Kriggul lahkus teenistusest Scoutspataljonis omal soovil 2022. aasta detsembris,“ vahendab Sõdurileht kaitseväe avaldust.

Krigguli toonaste miinipildujarühma võitluskaaslaste sõnul paistis Kriggul silma kohusetundlikkuse, pühendumuse ja professionaalsusega nii igapäevases teenistuses kui ka välisoperatsioonidel osaledes. „Kriggul oli nende sõnul inimene, kes oskas hoolida – isegi kõige suuremat pingutust nõudvates olukordades pööras ta alati tähelepanu oma kaasvõitlejatele, ulatades abikäe nii sõna kui teoga,“ märgitakse mälestuspostituses. „Samuti panustas ta märkimisväärselt rühmavaimu hoidmisse, suheldes aktiivselt kaasvõitlejatega nii tööl kui ka vabal ajal. Kriggul korraldas meelsasti ühisüritusi, sest rühma ühtekuuluvus oli talle oluline.“

Krigguli endised võitluskaaslased iseloomustavad teda kui väga tugevat võitlejat, kelle erialased oskused olid tasemel. „Ta oli avatud meelega ja usaldusväärne sõdur, kellele võis keerulisemaidki ülesandeid usaldada ilma hirmuta, et ta nende täitmisel hätta jääks. Kui Kriggul otsustas 2022. aasta detsembris rühmast ja Scoutspataljonist lahkuda, oli tema relvavendade sõnul keeruline leida talle võrdväärset asendajat, kes suudaks tema ametikohal olevate ülesannetega sama hästi toime tulla. Krigguli võitluskaaslased mälestavad teda alati kui erakordset sõdurit, suurepärast võitluskaaslast ja siirast sõpra,“ vahendas kaitsevägi.

Jaga
Kommentaarid