Rahvuskomitee saatis meediale avalduse, kus toodi välja, et paljud inimesed on pöördunud nende poole, et väljendada oma nördimust selle üle, et Eesti valitsus ei hinda enam seda toetust, mida Ameerika eestlased on andnud Eestile mitte ainult taasiseseisvumisaastatel, vaid kogu pika 50-aastase okupatsiooniperioodi jooksul, tagamaks Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevust.

„Mõistame, et Eesti välisministeeriumil on suured eelarvepiirangud. Konsulaatide väärtus ei seisne aga ainult rahas. Kuidas rahastada head tahet? Eesti diasporaad - meie inimesi – ei saa mõõta dollarites. New Yorgi konsulaat, mida juhtis kaua aega legendaarne diplomaat Ernst Jaakson, on olnud Ameerika eestlaste keskus ja meie riigi iseseisvuse sümbol alates Nõukogude okupatsioonist 1941. aastal, üle 80 aasta,“ toodi näiteks. „See on oluline osa nii Ameerika eestlaste kui Eesti ajaloost. New Yorgi konsulaat on viimasel ajal loonud tugevad sidemed eestlaste kogukondadega USA idarannikul ja Kesk-Läänes, toetades kultuuri- ja haridustegevust neis keskustes.“