Euroopa Liidu piiridel susiseb - seda eelkõige rännet kui hübriidrelva praktiseeriva Valgevene naabruses, kuid asüülitaotlejate rohkus on sundinud lisameetmeid rakendama ka näiteks Sloveenia ja Saksamaa piirivalve. Välisilmast ärevaid uudiseid lugedes langeb pilk kodumaisele probleemkohale: kuidas sujub meie idapiiri väljaehitamine, mis on väldanud juba aastaid mitmeid?

Eks ta tasa ja targu edeneb. Väike tükk idapiirist on juba rahuldaval kujul olemas: mullu valmis Kagu-Eestis esimese etapi ehitustööde raames ligi 24-kilomeetriline piirilõik (all graafikus punase katkendjoonega tähistatud ala). Täna käib ehitus teise etapi lõikudel, mille pikkus on kokku ligi 40 kilomeetrit (all graafikus sinise katkendjoonega tähistatud ala).