„Saata laiali kõik riigiasutused ja organisatsioonid, mis on nende alluvuses, 2024. aasta 1. jaanuariks ning Mägi-Karabahhi vabariik (Artsahh) lõpetab olemasolu,“ öeldakse seadluses, vahendab Interfax.

Mägi-Karabahhi elanikkonnal, kaasa arvatud väljaspool vabariiki asuval, soovitatakse pärast selle seadluse jõustumist tutvuda reintegratsiooni tingimustega, mille on esitanud Aserbaidžaan, et siis ise otsustada, kas Mägi-Karabahhi jääda.

Teatatakse, et otsus langetati seoses kujunenud keerulise sõjalis-poliitilise olukorraga, lähtudes Mägi-Karabahhi rahva füüsilise julgeoleku ja eluliste huvide tagamise prioriteedist, võttes arvesse Vene rahuvalvekontingendi juhtkonna vahendusel saavutatud kokkulepet Aserbaidžaani vabariigi esindajatega selle kohta, et tagatakse Mägi-Karabahhi elanike, sealhulgas relvad maha pannud sõjaväelaste vaba, vabatahtlik ja takistamatu läbipääs koos vara ja transpordivahenditega mööda Laçini koridori, ning juhindudes Mägi-Karabahhi konstitutsiooni paragrahvist 93.