Eelnõuga sooviti luua peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks Riigikogu uurimiskomisjon.

Eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletas 52 ja vastu 16 riigikogu saadikut.

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kaks nädalat tagasi mitte toetada Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, millega loodaks peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks riigikogu uurimiskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjoni enamus, et saadikute küsimusi saavad arutada Riigikogus juba moodustatud komisjonid, millest osa on seda juba ka teinud, ning eraldi uurimiskomisjoni ei ole vaja selleks luua. „Küsimused, mida algatajad soovivad uurimiskomisjonis selgitada, on praeguseks juba vastuse saanud. Kindlasti on võimalik vastused saada ka uutele küsimustele, kui need peaksid tekkima. Dubleeriva komisjoni loomine tähendaks riigikogu tööaja ja maksumaksja raha ebamõistlikku kasutamist,“ ütles ta.

Põhiseaduskomisjon pidi siiski eelnõu riigikokku arutamiseks saatma, kuid tegi ettepanku eelnõu esimesel lugemisel maha hääletada. Seda täna ka tehti.