Juhuvalimiga valitakse umbes 400 kinnistut üle linna ning nende kinnistute prügikonteinerite sisud vaadatakse läbi pilguga, kas jäätmed on õigetes konteinerites.

Varem kohalikes küsimusi tekitanud